Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuortaneen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.01.2023/Pykälä 281


Kuntastrategian seurantaraportti vuodelta 2022

 

Kuntastrategian seurantaraportti vuodelta 2022

 

Khall 23.01.2023 § 281  

572/00.01.02.00/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

 

 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2022 § 54 päättänyt hyväksyä Kuortaneen kuntastrategian vuosille 2022 - 2030. Strategiaa tulee seurata säännöllisesti. Talousarvion esimerkiksi tilinpäätöksen kautta tapahtuvan seurannan ohella strategiaa on tärkeää seurata vuosittaisella strategiaraportilla, jonka sisältö rakentuu kuntastrategiaan asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista arvioivien mittarien kautta. Strategiaraportti tullaan esittämään kunnanvaltuustolle tiedoksi kunkin vuoden lopussa.

 

 Raportin ensimmäiseen versioon on koottu mittareja koskevat lähtötiedot vuodelta 2022. Näiden kautta saadaan tieto siitä mistä tilanteesta strategiakauden alussa lähdetään strategiaa toteuttamaan ja mihin tilanteeseen tulevia toteutumia on syytä verrata.

 

 Tiedot on koottu kuntastrategian strategisten päämäärien mukaisesti. Kuntastrategian strategisia päämääriä ovat:

 

 1) Kunnan vetovoiman vahvistaminen

 2) Tasapainoinen kuntatalous

 3) Laadukkaat palvelut eri-ikäisille

 4) Yritysten toimintaedellytysten parantaminen

 5) Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

 

 Vuotta 2022 koskevasta raportista poiketen jatkossa päämäärän Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö mittaria Kehityskeskustelujen määrä koskien tullaan raportoimaan käytyjen kehityskeskustelujen lukumäärät.             

 

Liite Kuntastrategian seurantaraportti vuodelta 2022

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan kuntastrategian seurantaraportin vuodelta 2022.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Lisätietojen antaja Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, teemu.puolijoki@kuortane.fi, 050 406 6645