Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuortaneen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 48


 

Valtuustossa tehtyjen päätösten täytäntöönpano

 

Khall 25.03.2024 § 48  

    

 

Valmistelija Kuortaneen kunnan hallintosäännön (luku 1 § 2) mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valvonta antaa kunnanhallitukselle mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet. Valvonnan kohteena tulee olla kaikki valtuuston täytäntöönpanotoimia vaativat päätökset riippumatta niiden valituskelpoisuudesta. 

 

 Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Kunnanvaltuuston kokous on pidetty 18.3.2024

   

 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 18.3.2024 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin