Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuortaneen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 49


Luonnos tilinpäätöksestä 2023

 

Kuortaneen kunnan vuoden 2023 tilinpäätös

 

Khall 25.03.2024 § 49  

193/02.06.02.03/2024  

 

 

Valmistelija Halintojohtaja Jaana Salo

 

 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Lisäksi kunnan vesihuoltolaitoksesta on perustettu erillinen taseyksikkö, josta on tasekirjaan laadittu eriytetty tilinpäätös.

 

 Kuntakonserniin kuuluvat Kuortaneen kunnan lisäksi tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnot ja Koy Kuortaneen Yritystilat sekä osakkuusyhteisöt Koy Kuortaneen Jäähalli ja Kuortaneen Areena Oy. Kunnan konsernitaseeseen liitetään tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen lisäksi kunnan omistusosuus kuntayhtymistä, jotka ovat Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja Etelä-Pohjanmaan Liitto ky.

 

 Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin ky ja Eskoon sosiaalipalvelujen ky siirtyivät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lukien. Näiltä osin tilinpäätöksen avaavan taseen luvut on oikaistu vastaamaan uutta tilannetta. (Kvalt 13.11.2023 § 118)

 

 Lisäksi Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä purettiin 30.6.2023. Purkamisen seurauksena kunnalle syntyi fuusitappiota 257.737,50 euroa. Tappio syntyi kunnalle siirtyneiden omaisuuserien arvon (terveysaseman kiinteistö, osuus saamisista ja rahavaroista, yht. 1.077.430,57 € ) ja kunnan vastuulle siirtyneiden velkojen määrän sekä alaskirjatun kuntayhtymäosuuden arvon (yht. 1.335.168,07 €) erotuksesta.

 

 Kuortaneen kunnan vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaiset toimintatuotot ovat 3.470.894,33 euroa ja toimintakulut -14.349.004,37 euroa. Toimintakate eli käyttötalouden nettomenot ovat yhteensä -10.878.110,04 euroa. Verotuloja kertyi yhteensä 6.899.897,36 euroa ja valtionosuuksia 6.714.715,00 euroa. Vuosikatteeksi muodostui 2.603.631,01 euroa.

 

 Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 1.181.868,69 euroa ylijäämäinen, mikä on 457.258,69 euroa parempi vuoden 2023 alkuperäiseen (724.610 euroa) talousarvioon nähden. Vuoden 2023 odotettua parempaan tilikauden tulokseen vaikuttaa lähinnä opetus- ja kulttuuritoimen ennakoitua suuremmat valtionosuudet sekä ennakoitua paremmin kertyneet verotulot.

 

 Käyttöomaisuusinvestointien bruttomäärä on 1.937.777,51 euroa ja nettomäärä 1.430.742,38 euroa.

 

Liite Luonnos tilinpäätöksestä 2023

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,

2. oikeuttaa hallintojohtajan tekemään tilinpäätösasiakirjaan tilintarkastuksen yhteydessä tarpeelliseksi katsottavia vähäisiä korjauksia,

3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja

4. esittää valtuustolle, että tilikauden 2023 ylijäämäinen tulos 1.181.868,69 euroa jätetään tilikauden ylijäämä/alijäämätilille.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Lisätietojen antaja Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi, 040 5057 803