Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuortaneen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 51


suunnitelma_102_500

 

Alvarin koulun piha-alue / valtuustoaloite / tilanne 19.9.2023 / tilanne 13.3.2024

 

Khall 24.10.2022 § 195 

 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

 

 Nuorisovaltuuston edustaja Milla Mustapää jätti valtuuston kokouksessa 26.9.2022 Kuortaneen nuorisovaltuuston puolesta valtuustoaloitteen vanhan Alvarin Koulun piha-alueen kehittämisestä kohtaamispaikaksi kaikenikäisille Kuortanelaisille.

 

 Aloitteen mukaan alueelle toivotaan mm. istutuksia, istuinryhmiä, kotaa, skeittiramppia ja erilaisia kiipeilytelineitä. Lisäksi piha-alueelle mahtuisi luistinrata, jota voisi luistelukauden ulkopuolella käytää eri tarkoituksiin.

 

 Vanhan Alvarin piha-aluetta koskevat kehittämissuunnitelmat liittyvät niin vapaa-ajan kuin teknisen toimenkin tehtäviin, joten valtuustoaloite on syytä antaa kunnan kyseisten toimijoiden jatkovalmisteltavaksi. Vuoden 2022 talousarviossa tilapalvelujen tulosalueen toiminnallisissa tavoitteissa yhtenä tavoitteena on ”Vanhan Alvarin koulurakennuksen alueen mahdollistaminen uuden koulun ja päiväkodin liikunnan ja leikkikentän käyttöön”.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa valtuustoaloitteen jatkovalmisteltavaksi kunnan vapaa-aikapalvelujen tulosalueelle sekä teknisen toimialan tulosalueille.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

                         -------------------  

 

Tekla 15.11.2022 § 86 

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.10.2022 antanut valtuustoaloitteen jatkovalmisteltavaksi kunnan vapaa-aikapalveluiden tulosalueelle ja teknisen toimialan tulosalueille.

 

Asian eteenpäinviemiseksi tekninen lautakunta asettaa työryhmän, joka käynnistää alueen suunnittelutyön.

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää nimetä työryhmään; tekninen johtaja, sivistysjohtaja-rehtori, varhaiskasvatuspäällikkö, Alvarin koulun rehtori, kiinteistöpäällikkö ja kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava. Lisäksi työryhmällä on halutessaan oikeus kutsua kokouksiin myös muita asianosaisia. Työryhmän koollekutsujana toimii kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava.

 

Päätös: Keskustelun kuluessa tekninen lautakunta päätti yksimielisesti täydentää työryhmän kokoonpanoa ja nimetä yhden Kuortaneen nuorisovaltuuston edustajan työryhmään, heidän tulevan valintansa mukaan. Työryhmän muut jäsenet ja koollekutsuja alkuperäisen päätösesityksen mukaan.

Teknisen lautakunnan jäsen Annukka Salminen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Perusteena jääväämiselle oli hallintolain mukainen läheinen valtuustoaloitteen allekirjoittajissa.

Annukka Salmisen jääväämisilmoituksen jälkeen tekninen lautakunta päätti yksimielisesti valita tämän pykälän pöytäkirjantarkastajaksi Jyrki Virtaniemen hänen sijaansa.

 

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

 

 

 

        ---------------------

Tekla 19.09.2023 § 58 

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 

 Toimikunta on kokoontunut viisi kertaa ja sen yhteistyökumppanina on toiminut Alueataito Oy.

 

 Toimikunnan ohjauksessa Aluetaito Oy on tuottanut erilaisia luonnoksia alueen suunnitelmaksi ja niistä viimeisin, jatkovalmisteluun pienin muutoksin menevä versio on tämän pykälän liitteenä.             

 

 Lopullinen suunnitelma esitetään aikanaan kunnanhallitukselle ja suunnitelmaa toteutetaan vaiheittain hyödyntäen mahdollisia hanketukirahoja.

 

 

liite luonnosversio E

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

 

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

 

 

        ------------------

Tekla 13.03.2024 § 20 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 

 Toimikunta on kokoontunut kuusi kertaa ja sen yhteistyökumppanina on toiminut Alueataito Oy.

 

 Toimikunnan ohjauksessa Aluetaito Oy on tuottanut erilaisia luonnoksia alueen suunnitelmaksi ja niistä viimeisin, luonnosversio E:stä jatkojalostettu versio hyväksyttiin työryhmän kokouksessa lopulliseksi versioksi 22.2.2024.

 

 Tätä lopullista suunnitelma esitetään nyt myös kunnanhallitukselle ja suunnitelmaa toteutetaan vaiheittain hyödyntäen mahdollisia hanketukirahoja.

 

 Vuoden 2024 talousarviossa sen investointiosassa on määrähat myönnetty näihin hallintokorttelin hankkeiden toteuttamiseen 100 000€. Investointikohteiksi on määritelty alueen liikenneturvallisuuden eri hankekokonaisuudet.

 

 Toimikunnan kokousessa määriteltiin tähän rajaukseen sopiviksi ne parantamishankkeet, jotka sijoittuvat Keskustien ja Kortesmäentien katujen saattoliikenteseen sekä Alvarin koulun, kirjaston ja kunnantalon paikoitusalueisiin.

 

 Kyseisistä kohteista laaditaan vielä kohdekohtaiset suunnitelmat, jotka hyväksytetään tarvittavilta osin myös yleisen julkipanon kautta.

 

liite lopullinen suunnitelma

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta

1) päättää hyväksyä liitteen mukaisen lopullisen aluesuunnitelman
2) päättä todeta, että aluesuunnitelman kohdekohtaiset suunnitelmat hyväksytään ja toteutetaan vaiheittain
3) päättää esittää kokonaissuunnitelmaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta päätti tehdä suunnitelmaan pieniä teknisiä tarkennuksia, jotka viedään lopullisiin hyväksytettäviin kohdekohtaisiin suunnitelmiin, mm. Keskustien linja-autopysäkin siirtäminen alemmaksi niin, että katujen risteysalueen näkyvyys paranee.

 

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

  

        -------------

Khall 25.03.2024 § 51  

365/00.01.01.02/2022  

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

 

Liitteenä olevassa aluesuunnitelmassa kohteita Alvarin koulun, kirjaston,  kunnantalon ja päiväkodin muodostamalla alueella on paljon. Alustava kustannusarvio kaikki hankkeet yhteensä huomioiden on 668.000 euroa.

 

Suunnitelman laajuudesta johtuen on tarpeen että myös kunnanhallitus hyväksyy suunnitelman ohjeellisena. Kunkin kohteen mahdollisesta toteuttamisesta päätetään tulevaisuudessa erikseen ja niihin on tärkeää hyödyntää ulkopuolista rahoitusta mahdollisuuksien mukaan. Suunnitelman nyt hyväksyminen ei siis tarkoita yksittäisten hankkeiden toteuttamisesta päättämistä. Alvarin liikenteen kehittäminen on jo sisällytetty hankkeena kunnan talousarvion 2024 investointiosaan ja sen toteuttamisesta on jo päätetty talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

 

Liite Lopullinen suunnitelma

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) hyväksyy ohjeellisena liitteen mukaisen lopullisen aluesuunnitelman
2) toteaa, että suunnitelman yksittäisten kohteiden mahdollisesta toteuttamisesta päätetään erikseen (pois lukien Alvarin liikenteen kehittäminen)
3) päättää, että suunnitelman yksittäisiin kohteisiin hyödynnetään ulkopuolista rahoitusta mahdollisuuksien mukaan.

 

 Asiasta käydyn keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystään seuraavasti:

 

Kunnanhallitus palauttaa asian valmisteluun tekniselle lautakunnalle huomioiden salibandyalueen mahdollisuus sekä teknisen lautakunnan esille tuomat tekniset tarkistukset.

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa muutetun päätösehdotuksen

 

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838